Prístupnosť

Náš záväzok k dostupnosti

Signode sa zaviazala, že obsah našej webovej stránky bude prístupný a užívateľsky prívetivý pre každého. Ak máte problémy so zobrazením alebo navigáciou v obsahu na tejto webovej lokalite alebo si všimnete akýkoľvek obsah, funkciu alebo funkčnosť, o ktorej si myslíte, že nie je plne dostupná pre ľudí so zdravotným postihnutím, zavolajte nášmu tímu služieb zákazníkom na čísle (800) 323-2464. Môžete tiež poslať e-mail nášmu tímu na adresu webinfo@signode.com, v predmete uveďte „Zakázaný prístup“ a uveďte popis konkrétnej funkcie, o ktorej si myslíte, že nie je plne dostupná, alebo návrh na zlepšenie. Vašu spätnú väzbu berieme vážne a zvážime ju pri vyhodnocovaní spôsobov, ako vyhovieť všetkým našim zákazníkom a našim celkovým zásadám dostupnosti. Okrem toho dôrazne odporúčame predajcom digitálneho obsahu tretích strán, aby poskytovali obsah, ktorý je prístupný a užívateľsky prívetivý (aj keď týchto predajcov nekontrolujeme).